Peutergroep

Dagindeling peuteropvang (28 maanden tot 4 jaar)

8.30 Start Peuteropvang
8.30/9.15 Ontbijt
9.15/10.00 Demonstratiespel, net-alsofspel, Begeleid spel
10.00/10.45 Begeleide activiteiten, vrij spel, buiten spelen
10.45/11.15 Plasronde/verschoonronde
11.15/12.00 Lunch
12.00/12.30 Puzzelen, lezen
12.30 Einde Peuteropvang